Läxor ett onödigt ont?

24 min
Höstterminen har ju börjat i landets alla skolor, och för många elever innebär det att de har en lång höst framför sig med mycket läxor. Många tar läxorna för givet och det finns en utbredd föreställning av att de är något bra, att de gör att eleverna lär sig mer. Men det finns inga säkra internationella forskningsresultat som visar det, tvärtom kan de i vissa fall göra mer skada än nytta. Förutom att de är en ständig källa till stress för eleverna och konflikter i hemmen, så kan de förstöra motivationen för de elever som kommer från svaga hemmiljöer eller som har svårt att klara av skolarbetet. Det säger Ingrid Westlund, läxforskare och docent i pedagogik vid Linköpings universitet. Dessutom handlar det om hur du kan avslöja felaktiga vittnesuppgifter. Psykologiprofessorn Torun Lindholm har i sin forskning visat att sättet ett vittne beskriver en händelse på kan avslöja om vittnet minns rätt eller fel. Programledare är Urban Björstadius.