"Icke-läkare" räddar livet på afrikanska barnaföderskor

19 min
Mödradödligheten är fortfarande enormt hög i vissa länder. Enligt FN-statistik dör 350 000 mödrar varje år i någon form av förlossningskomplikation. Trots att FN bland annat velat få till en minskning via de så kallade milleniemålen(http://www.millenniemalen.se/index.asp) så har väldigt lite skett de senaste tio åren. En väg till lösning på det här problemet har visat sig vara att satsa på en yrkesgrupp som varken är läkare eller sköterskor utan något mitt emellan. De har fått benämningen "icke-läkare". Utan att ha läkarnas höga utbildning kan icke-läkarna ändå diagnosticera svåra sjukdomar och utföra kirurgiska ingrepp. En ny studie från Tanzania visar att de utför ca 85 procent av kejsarsnitten. Icke-läkarna har visat sig kunna rädda många människors liv när riktiga läkare inte har funnits till hands på den afrikanska landsbygen. Och de kan vara en mer långsiktig tillgång ute i byarna, eftersom de inte lockas iväg av karriärer på annat håll. I Vetandets värld idag möter vi några av de här ickeläkarna, och även den svenske professorn som brinner för yrkesgruppen och har stor tilltro till vad de kan uträtta. De senaste veckorna har han öppnat sitt hem för att skapa en mötesplats för dem. Inte i Afrika, utan på en gammal bodgård i Rute på Gotland