Att mäta tid.

24 min
Med industrialismen började människan mäta tid på allvar. Människans Mått undersöker hur arvet från industrialismen märks i dagens arbetsliv: från kunskapsintensiva jobb till hemtjänsten.

Under senare år har olika, digitala tidmätningssystem införts inom hemtjänsten i många kommuner, och många protester har hörts, från Stockholm till Värmland. Medan många är överens om att arbetsförhållandena inom hemtjänsten ofta är dåliga, går meningarna isär om huruvida det är bra eller dåligt att använda planeringsverktyg som registrerar vilken tid personalen lägger på olika uppgifter.

Så: vad innebär det egentligen att mäta tid? Och vilka konsekvenser får det?

Sommaren 2015 sänds fyra nya program i serien Människans Mått – och alla kommer på olika sätt att handla om att mäta tid. I det här inledningsprogrammet träffar Fredrik Pålsson arbetslivsforskaren Calle Rosengren som forskar kring hur industrialismens tidsstudieman fortfarande tycks ha en plats i huvudet på människor som idag jobbar på arbeten som vid första anblick inte tycks ha mycket gemensamt med fabrikerna. Vi hör också Adam Blomgren som arbetat inom hemtjänsten i Malmö i många år, och som är en av de som protesterat mot brist på tid och detaljstyrning. Enhetschef Margareta Karlsson möter kritiken, också gör vi en utflykt till Bromölla där Sofie Öhman och Jennika Anderberg arbetat med ett förändringsarbete som fokuserar mer på resultat än tid.


Musik som spelats i avsnittet

 • 14.30
  Kroke - Time
  Album: World 2000
  Kompositör: Tomasz Lato
  Bolag: Hemisphere
 • 14.52
  Kroke - Time
  Album: World 2000
  Kompositör: Tomasz Lato
  Bolag: Hemisphere