Med Emmy Rasper

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat barn som tar hand om sina föräldrar, EU-mirgranter och trafiksäkerhet. Programledare: Emmy Rasper, producent Victor Friberg.