Vi och dom - om populism och nationalism i Indien

14 min
OBS inleder hösten med en temavecka om populism! Vi samlar dels ihop några inslag som sänts tidigare i OBS för att sammanfatta vad vi lärt oss om populismen som fenomen, också i ljuset av sommarens händelser. Vi kombinerar detta med en del nya inlägg. Första avsnittet i serien får rubriken ”Vi och dom - om populism och nationalism i Indien.”

Per J Andersson berättar om hur debatten förts i Indien kring den norske massmördaren Anders Behring Breiviks manifest, med tanke på att han där hyllar de indiska hindunationalisterna.

När Pernilla Ståhl i våras talade med Paul Taggart i England - en av världens främsta forskare i populism – menade han att just viljan att polarisera debatten och demonisera sina motståndare är ett drag som återkommer hos populistiska politiker.

Populister är mycket tydligare när det gäller vem de inte gillar, än när det handlar om vem de faktiskt gillar