Det rullstolsburna spöket i Bräcke

27 min
I en kommunen står skattepengarna för notan när ett medium driver ut spöket ur ett jourrummet, i en annan Lex Sarah-anmäls personal som gör precis samma sak. På 1800-talet skulle varje slott och adelsfamilj ha ett eget spöke. Men i dag är det inte där det spökar som värst. Vi berättar vad som händer när spökena flyttat in i det svenskaste som finns - den offentliga sektorn.