Gnuggis håller koll på hälsan

20 min
Tarmsköljning som är en populär alternativmedicinsk behandling ifrågasätts i ny studie. Sköljmetoder marknadsförs ofta som ett naturligt sätt att öka kroppens välbefinnande. Men metoden gör mer skada än nytta visar en genomgång av den forskning som gjorts på effekterna av tarmsköljning. Referens: Ranit Mishori, Aye Otubu, Aminah Alleyne Jones. The dangers of colon cleansing. The Journal of Family Practice, August 2011 Gnuggisar har fått vetenskaplig användning. Forskare har utvecklat ett litet elektriskt kretskort som fästs på huden på samma sätt som låtsastatueringar. Chipet kan bland annat kan mäta aktiviteten i hjärtat, musklerna och hjärnan, enligt en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science. Det lilla kretskortet är tunnare än ett hårstrå och bara någon centimeter stort, men på den lilla ytan har forskarna fått plats med både sensorer som mäter aktiviteten i hjärtat eller musklerna, och en sändare som skickar informationen till en dator i närheten, en liten lysande diod och solceller som ger kretskortet ström. All elektronik är lagd i ett serpentinmönster som gör att plåstret kan skrynklas ihop eller sträckas ut tillsammans med huden utan att lossna. Referens: Kim et. al. Epidermal Electronics Science vol 333 12 aug 2011 Ny behandling hjälper kroppens eget försvarssytem att kämpa mot cancer. Behandlingen går ut på att man lurar immunförsvarets så kallade T-mördarceller, som finns i blodet, till att angripa ochda cancercellerna. Från patienters blod isolerades T-mördarceller och med hjälp av ett virus, som är ofarligt för människor, satte forskarna sen in en gen i cellerna. Genen gör att T-mördarcellen kan känna igen cancercellerna. Sedan fick patienten tillbaka de genförstärkta T-mördarceller genom en bloctransfusion. Resultatet blev att T-cellerna angrep och dödade cancercellerna. Studien är liten, man testade metoden på tre testade patienter. Men att två av tre svarade positivt på behandlingen ses ändå som ett anmärkningsvärt resultat. Referens: Kalos M. et al. T Cells with Chimeric Antigen Receptors Have Potent Antitumor Effects and Can Establish Memory in Patients with Advanced Leukemia. Science Translational Medicine, Vol 3, 95ra73 (2011); Porter, et al. Chimeric Antigen Receptor-Modified T Cells in Chronic Lymphoid Leukemia. N Engl J Med, aug 2011. DOI: 10.1056/NEJMoa1103849