Med Nina Glans från Almedalen

30 min
Ring P1 från Almedalen om blands annat den ya uppsticakren i taxibranschen Ûber, tjänstemannaansvar, bostadsbyggande, politikers sätt att prata och U-21. Programledare: Nina Glans.