Människor och tro 2011-07-30

42 min
I veckan samlas 39.000 scouter från 150 olika länder i Skåne för det så kallade det 22 World Scout Jamboree. För några år sedan ändrades den svenska scoutlagens första punkt från att scouten ska visa vördnad för Gud och hans ord till att en scout ska söka sin tro och respektera andras. Varför ändrades lagen? Och vad gör scouten som inte tror? Hör Johan Nilsson intervjuas direkt från Jamboreen. Massmördaren Andes Behring Breivik är tydlig med att hans illdåd riktade sig mot det mångkulturella samhället, och särskilt mot islam som han anser hotar Norge och hela Europa. Detta är åsikter som han inte är ensam om. Under de senaste åren har islamkritikerna vunnit mark och Breivik själv knyter i sitt 1 500 sidor långa manifest an till Eurabia-tankarna, den litteratur som utmålar islam som vår tids största hot. Människor och tros reporter Natacha López försöker i ett reportagé teckna denna spretiga rörelse. Hör ett fördjupande samtal om Eurabia-litteraturen liksom det sprängstoff en religiös