Visdom inget säkert ålderstecken

20 min
Vishet kan vara svår att mäta. Forskning visar att den inte alltid kommer med åldern. Vetandets värld möter Ursula Staudinger, professor i psykologi och socialmedicin, som är en av pionjärerna bakom vishetsforskningen. Programmet sändes första gången den 11 mars 2015.

Nu är Ursula Staudinger chef för äldrecentret vid Columbia University i New York i USA. När hon med en modell mätt vishet handlar det om att se om en person kan se både till den enskildes bästa och till samhället i stort, samt hur den klarar av att hantera osäkerhet.

Ofta i livet måste man ta ställning till saker som sen inte blir som man hade trott. Men att vara klok för egen del är svårt, eftersom psyket fungerar skyddande så att man inte inser allt om sig själv.

I ett ytterligare mått ser man till hur öppen en person är. Det här är några av kriterierna för att mäta vishet. Men enlig Ursula Staudingers forskning är inte klokskap något som givet kommer med åldern.

En person i 50-årsåldern kan ha svårt att vara öppen för ny kunskap, men det beror inte på den enskilde individen utan hur samhället är uppbyggt idag, enligt Ursula Staudinger. Att lärandet främst sker de första 20 åren tycker hon är märkligt, och hennes förslag är att det sprids ut mer över hela livet.

Medverkar i programmet gör Ursula Staudinger, professor i psykologi och socialmedicin chef för äldrecentret vid Columbia university i NYC.

Programmet sändes första gången den 11 mars 2015.