Anders Borg - varför sjunker inte arbetslösheten?

32 min
Finansminister Anders Borg har utnämnts till mästerlig finansminister i internationell ekonomipress. Och anhängarna anser att han är bäst i Europa på att hantera statsfinanser. Men på ett avgörande område vill det sig inte riktigt för regeringen. Arbetslösheten låter sig inte knäckas, den snarare växer. Regeringen har alltså problem med den fråga som den själv ser som sin huvuduppgift. Finansminister Anders Borg intervjuas av Tomas Ramberg.