Richard Strauss sp R Strauss: Stimmungsbilder (II och IV)

6:21 min
Richard Strauss kanske mest känd som operatonsättare, jämte hans ofta framförda tondikter för orkester.

Även om man inte hör dem så ofta så skrev Richard Strauss också några verk för piano och orkester. Hans kammarmusik med piano eller solopianomusik spelas också sällan. Desto mer bekanta är hans många sånger, ofta med en uttrycksfull pianostämma. Mer information på sverigesradio.se/p2