VR Nyheter 20110722

5:01 min
Slutsatsen i en amerikansk studie är att hälften av alla Alzheimerfall orsakas av livsstilsfaktorer som vi faktiskt själva kan påverka. Rättelse om semestrar. Svenskt forskningsprojekt i Kenya undersöker hur jordar bättre ska kunna stå emot torka i framtiden. Långa personer har större risk att drabbas av cancer.