Jättestora frågor med Johanna Koljonen 20110721

62 min
Kommer vi att tvingas bo i grottor i vår livstid? Hur ska vi öka livsmedelsproduktionen med 70% på de närmaste 40 åren? Vad betyder det för demokratin i Nordafrika att vi äter olja? Och när tar maten slut? Det här är Jättestora frågor Johanna Koljonen.