VR Vetandets värld 20110714

19 min
Människa och schimpans. Den är människans närmaste släkting, vilket har lett till att forskare ofta jämför schimpansens beteende med det mänskliga, i jakten på människans ursprung. Eller som i den legendariska forskaren Jane Goodalls fall – av nyfikenhet och intresse. Från 12/10 2010.