Turisten har blivit vår tids pilgrim

20 min
Finns det svenskt kaffe på hotellet? Turisten ser man lite nedsättande som någon som låter sig vallas runt på några veckor meningslöst slappande vid badstranden. Pilgrimmen är däremot någon som ger sig ut på en färd med mening och mål. Men i takt med att vi förändrat vårt semesterbeteende har forskarna fått allt svårare att skilja dem åt. När media tar upp semestern sker det ofta med hjälp psykologer som tipsar om hur man ska leva för att undvika skilsmässa - efter semestern. Eller vilket resmål som är rätt just nu. Eller hur mycket semestern får kosta. Den genomsnittliga semesterkassan är 16 - 20 000 kr per hushåll. Enligt Nordeas årliga semesterundersökning semestrar familjer med barn i Sverige i större utsträckning ( 62 %) än familjer utan barn ( 44%). Har man tonårsbarn vill man resa, helst långt bort. Åldersgruppen 42-53 år lägger mest pengar på semestern, 18 000 kr eller mer. Vi börjar med frågan: vad är en turist? Hanna Jansson som är etnolog vid Stockholms Universitet menar att det handlar mycket om vilken status man har jämfört med tex. en resenär. Anna Davidsson-Bremborg, religionssociolog vid Lunds universitet, har forskat på pilgrimsresor och sett hur de blivit allt mer kommersialiserade. Hon har gjort en jämförelse mella turister mellan turister och pilgrimmer ur ett lyckoforskningsperspektiv. Resultatet kan vara ett bra tips för den som vill göra semestern till en positiv upplevelse.