Anyuru 20110715

29 min
Kanske måste vi ta klivet bort från det egna privata livet för att skapa mening åt detsamma. Johannes gör hembesök hos före detta skol och kulturminister, folkrörelseälskaren Bengt Göransson. Ett samtal om världsförbättring som drivkraft, och om frihet.