Extremlandet Sverige - ogudaktigt och bajsälskande

41 min
Sverige är ett av de mest sekulära länderna i världen enligt undersökningen World Values Survey. Här skattar vi religionen som mindre viktig, men hur kommer det sig? David Thurfjell professor i religionsvetenskap Södertörns högskola och Joel Halldorf på tidningen dagen förklarar varför. Sabina Koij är präst i Domkyrkoförsamlingen i Stockholm. Hon möter människor som ber henne tona ner det kristliga vid dop och bröllop, något som hon tycker är en utmärkt utgångspunkt för teologiska samtal. Louise Epstein är också nyfiken varför så många vurmar för utedasset. Historikern Kalle Bäck förklarar att avträdet, eller hemlighuset , tidigare var en plats för enskilda möten och social fostran. Bisittaren Roger Wilson är skeptisk till dylika inrättningar.