Optimism och pessimism med Olof Röhlander

40 min
Vilket vackert väder! utropar optimisten. Idag, ja… replikerar pessimisten. Vilken livsinställning är lämpligast för att leva ett gott liv? Det finns de som hävdar att pessimisten alltid vinner. 

För antingen har hon rätt, det går faktiskt åt skogen, eller så blir hon positivt överraskad när det trots allt går bra. Optimisten som ständigt räknar med det bästa torde lida större risk att gång på gång besviken. Dessutom finns det inom filosofin en gammal – alltsedan stoikerna – pessimistisk tradition.

Olof Röhlander är mental styrketränare. Under Lars Mogensens ledning diskuterar han optimism och pessimism med Jeanette Emt och Ingmar Persson, praktiska filosofer. Producent är Thomas Lunderquist.