Långmaren - en spillra av 1900-talets gräsmarker

96 min
En resa genom Sörmland i tidigt 1900-tal hade gått genom ett varierat landskap dominerat av gräsmarker; blomrika slåtterängar och betesmarker. Idag är 96 procent av gräsmarkerna är borta. Naturmorgon sänder från en av de kvarvarande spillrorna - Långmaren. Kanske Sörmlands artrikaste marker. Botanisten Jessica Lindgren hjälper oss förstå vad som händer med växterna. En del dukar under direkt - andra kan hänga sig kvar länge. Jan Sjöstedt, entomolog tar oss till nästa steg - insekterna. På Långmaren är det både lie och slåtterbalk dragen av hästar som bevarar det gamla odlingslandskapet. Viltekologen Carl-Gustaf Thulin tittar både bakåt och framåt när det gäller vilda gräsätares roll. Är det dags för vildhästar och visenter i markerna igen? Programledare är Lena Näslund.

Musik som spelats i avsnittet

  • 06.10
    Håkan Malmberg - Naturmorgon
    Kompositör: Håkan Malmberg