Uppblåst larm om ny istid och historien bakom "Napalmflickan"

32 min
Nyheten om en ”mini-istid” på nära intågande satt som en smäck mitt i sommaren. Men det handlade i själva verket om ett uppblåst medielarm och en allt för långtgående slutsats om vad aktuell forskning visar. Medieanalys om muslimer kritiseras, vilket väcker frågor om medieforskningens metoder. Och så berättar vi om en av de mest kända nyhetsbilderna som någonsin tagits – på barnen som flyr undan napalmbomberna i Vietnam och springer rakt mot kameran. Vissa menar att just den här bilden från 1972 blev starten på slutet av kriget.

Uppblåst istidslarm spreds från världspressen till Sverige
Ett ämne som alltid lockar till läsning är vädret. Ju knepigare och mer dramatiska väder- och klimatfenomen desto bättre ur rubrik- och klicksynpunkt. Förekomsten av ”snömonster”, ”ryssvärme” och ”snösmocka” har vi ju tagit upp tidigare här i Medierna. Häromveckan fick en ny dramatisk klimat- och vädernyhet stor spridning. Den om att en ny ”liten istid” skulle vara på nära intågande, redan om 15 år. Men istids-nyheten var i själva verket ett uppblåst medielarm byggd på en mycket långtgående slutsats av matematisk forskning om solens cykler. Vad är det som lockar så mycket med en istids-nyhet? Och hur uppstod nyheten från början? Reporter: Marie-Caroline Biver

Medieforskning om muslimer ifrågasätts
Hur medierna skildrar olika grupper och i vilka sammanhang olika människor får komma till tals i nyhetsrapporteringen är en diskussion som förs ständigt. Förstås för att det är viktigt att vi journalister inte befäster stereotyper och göder fördomar.
Nyligen bestämde sig myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att göra en analys av hur gruppen muslimer skildras i svenska medier. Rapporten, som kom för några veckor sedan, visar enligt DO att mediebilden är ”ensidig” och en slutsats var att muslimer nästan alltid representeras i artiklar som rör våld, hot eller spänningar i samhället. Men just den här typen av medieforskning om innehåll är förknippad med stor risk för felkällor och på Expressens ledarsida har svidande kritik riktats mot DO:s medieanalys. Reporter: Therese Rosenvinge

Bilden av Napalmflickan som förändrade världen
Del tre i vår serie om ikoniska nyhetsbilder handlar om ett foto som i sig blivit något av symbolen för just en ikonisk nyhetsbild. En av de mest kända bilderna som någonsin tagits. Det handlar om bilden på en grupp barn som flyr undan napalmbomberna i en vietnamesisk by och som springer rakt mot kameran och betraktaren. På 1970-talet kom just den här nyhetsbilden att ändra många människors bild av det pågående kriget och idag finns Nick Uts foto sannolikt i varenda historiebok. Reporter: Per Shapiro.

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.03
  Beck, Christopher - Main Titles
  Kompositör: Beck, Christopher
 • 11.17
  Christophe Beck - City Hall
  Pete Anthony, The Hollywood Studio Symphony
  The Sentinel
  Etikett: Varese Sarabande