Den tyska terrorhösten 1977

77 min
En höstkväll 1977 kidnappas Hanns-Martin Schelyer, ordförande för arbetsgivareföreningen i Västtyskland, under våldsamma omständigheter.

När Schleyer varit kidnappad i 39 dagar, den 13 oktober, så kapas ett västtyskt Lufthansaplan på väg från Mallorca till Frankfurt. Så småningom kommer det visa sig att den vänsterradikala terroristgruppen Röda Armé Fraktionen (RAF) ligger bakom båda dåden. Efter en dödsskjutning under studentrevolten 1967 hade de börjat göra allt våldsammare aktioner. Hösten 1977 sitter RAF:s nyckelpersoner fängslade.

Men en andra generation av gruppen, som kallar sig stadsgerilla, blir allt mer aktiv.

Genom terroraktionerna försöker de pressa regeringen att frige gruppens fängslade medlemmar.

En av dem som står på frigivningslistan är RAFmedlemmen Karl-Heinz Dellwo, som 2 år tidigare ockuperat den västtyska ambassaden i Stockholm.

I ”den tyska terrorhösten” berättar han själv vad som drev honom att utföra de våldsamma dåden. Hanns-Eberhard Schleyer berättar  om de sex veckor som hans  pappa Hanns-Martin Schleyer var kidnappad. Du hör även den ende överlevande piloten på det kapade planet, Jürgen Vietor, om de fem dygn av hot, skräck och medling som han var med om under kapardramat.

Producenter: Rosa Fernandez och Lina E Johansson

Exekutiv producent: Amanda Rydman