Hur möts vi nu? Ett porträtt av San Franciscos konstscen i förändring

43 min
The Mission har varit ett av San Franciscos latinokvarter och en alternativ plats för konst och kultur. Nu har unga nyrika så kallade Techies tagit över och hyrorna har rasat i höjden.

När 23-åriga nyrika techanställda flyttar till den latinska arbetarklass-stadsdelen The Mission i San Francisco och lyxrenoverar bostadsrätterna, inte hälsar på sina grannar, men gärna slafsar i sig tacos för 1 dollar och på stående fot bjuder 30 000 kr i månadshyra för en liten etta – väcks vrede i kvarteret.
Inte bara för att tusentals människor riskerar att  bli vräkta,  utan också mot nonchalansen. Mot ointresset för kulturen, mot den klyfta som uppstår mellan rika och fattiga,  konstnärer och it-entreprenörer.
Gentrifiering går på många sätt att liknas vid kolonisering, tycker kulturarbetarna i The Mission.
Samtidigt, hur långt ifrån de radikala idealen som präglat San Francisco är egentligen de nya it-entreprenörerna och techindustrin?
Hur ser möjligheterna ut för konstnärer och it-entrprenörer att mötas?
Kommer San Francisco fortsätta vara en plats för nyfikenhet, mångfald och radikalt tänkande?
Ett program om mötet eller ickemötet mellan konst teknik och kapital – och om vem som egentligen äger en stads själ.
Ett program av Emelie Rosenqvist.