Rättvisa - både klyscha och honnörsord

20 min
I politisk retorik ingår ofta begreppet rättvisa. Sällan definieras närmare vad begreppet rättvisa innebär. Själva ordet är positivt laddat och ”rättvisa” beslut och handlingar applåderas av alla. Men att behandla alla likadant är inte rättvist. Inte heller att ge alla samma uppgifter. Vi tycker det är rättvist om ett syskonpar får olika betyg för olika prestationer i skolan, men orättvist om de får olika mycket kärlek av sina föräldrar. - Rättvisa kan ses både som ett mycket enkelt och som ett mycket komplext och subjektivt begrepp som bygger på olika principer i olika situationer, säger Kjell Törnblom, professor emeritus i socialpsykologi. Han har under ett par decennier ägnat sig åt forskning kring begreppet rättvisa vid University of Colorado i Denver i USA och vid Högskolan i Skövde.