Tredje avsnittet: Johannes och mongolerna

30 min
Har den unge läkaren Johannes patient, en papperslös kvinna från Georgien, den smittsamma sjukdomen tuberkulos? Varför är mongoler den största patientgruppen? Och vad ska volontärerna göra med de två hemlösa männen, en med en fullpackad jätteresväska? Svaren får du i tredje avsnittet av Hemliga Kliniken. Dessutom berättar socialminister Göran Hägglund om vad han tycker om den nya utredningen som föreslår lika vård till alla efter behov.