Trädgårdens värstingar invaderar naturen

20 min
- Odla inte vresros! uppmanar botanikern Mora Aronsson vid Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han är också sakkunnig åt Naturvårdsverket och EU-kommissionen. Vresrosen, liksom ett tiotal andra arter, hotar nämligen att sprida sig och ta över växtligheten i stora områden. Ska man sedan försöka få bort dem, kan det bli väldigt dyrt. Mora Aronsson går så långt som till att han rekommenderar ett förbud mot nyplantering av vresros, och han råder den som har en sådan i sin trädgård att gräva upp den. I trädgårdar odlas omkring 8.000 olika växter. - De som ställer till problem är ett mycket litet fåtal, påpekar Mora AronssonHär finns en länk till Naturhistoriska riksmuseets virtuella flora där du kan se fler av trädgårdsvärstingarna