Strängar och vibrationer - humbug eller vetenskap?

20 min
Protoner, elektroner och neutroner är materiens minsta beståndsdelar. Det är vad många av oss har fått lära sig i skolan. Men ju längre forskningen kommer inom partikelfysiken desto mer tyder på att innanför dessa partiklar döljer sig ännu ett mikrokosmos. På senare tid har en hypotes börjat få fäste som kalla strängteorin. Den bygger på idén att materiens allra innersta består av vibrerande strängar och membran. Och dessutom skulle det finnas många fler dimensioner än de tre rumsliga som vi uppfattar med våra sinnen. Men är det här verkligen en vetenskap, eller rör det sig bara om lösa spekulationer baserade på matematiska ekvationer? Veckan efter midsommar hålls en stor konferens i Uppsala som samlar flera av världens mest kända forskare inom just strängteori. Inför konferensen intervjuar vi strängteoretikern och professorn Ulf Danielsson från Uppsala Universitet.