Kulturnytt

8:36 min
I kölvattnet av revolutionen 2011 växer den politiska dansen fram i Tunisien. Rättsligt efterspel kring stängning av mosképaviljong i Venedig. Och Mona Masri har läst Jonathan Lethems "En trädgård för dissidenter". Programledare:Mina Benaissa