Med Marika Griehsel

30 min
Ring P1 från Östersund om bristen på familjehem, återinförd värnplikt som bot på ungdomsarbetslöshet och rapporteringen kring Hagamannens frisläppande. Programledare: Marika Griehsel