Varför byggs det inte tillräckligt?

29 min
Det byggs mer bostäder än på länge runt om Sverige - men det räcker inte. Bostadsbristen är och förblir fortsatt akut - och inte bara i storstadsregionen utan över hela landet.

Varför går det inte bara att bygga tillräckligt med bostäder, och vems fel är det att det inte byggs tillräckligt?

– Alla är bovar i det här. Staten, kommunen och marknaden. Ingen har prioritet på att bygga bostäder som vänder sig till hushåll med lägre inkomster, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Kluvet land åker också till en tomt i Umeå där allmännyttiga Bostaden vill bygga hyresrätter – men där överklaganden har stoppat bygget i fem år.

– Det är frustrerande när man vet att det står både unga och äldre som är i skriande behov av bostäder, säger Ann-Sofi Tapani, vd för Bostaden i Umeå.

Vi träffar också bygg-vd:n Adam Cocozza från Linköping som vill bygga fler hyresrätter - men som inte får loss tillräckligt med mark från kommunerna.