Vad är en bra polis?

42 min
En polis konfronteras dagligen med våld och hot och möter medmänniskor vars liv fallit i spillror. Dessutom bär man vapen och har laglig rätt att använda våld.

Ansökningarna till polishögskolan blir allt fler för varje år, och därmed höjs också kraven på vad som är en bra polis.  Polisyrket kan beskrivas som ett existentiellt yrke, kraven på moralisk insikt och gott omdöme är höga.
På Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola ger man kurser där verksamma poliser i essäform försöker formulera vilka praktiska kunskaper som står i centrum för yrket och vad som är en bra polis.
Gäster är Anders Åhrlin, polisen i Örebro, Jenny Algård, polisen i Jordbro och Ulla Ekström von Essen, idéhistoriker och kursansvarig.
Programledare och producent Peter Sandberg.