SciLifeLab ger bättre svensk koll på biovetenskap

20 min
SciLifeLab är den svenska, statliga, strategiska satsningen på molekylär biovetenskap för att stärka Sveriges position på området. Det finns tecken på att den tidigare starka positionen är på väg att försvagas. Under de senaste årtiondena har livsvetenskaplig forskning genomgått dramatiska förändringar p g a nya tekniska landvinningar. Storskalig forskning inom molekylära vetenskaper och medicin går därför nu in i en ny fas. Denna forskning kräver lika avancerad som dyrbar infrastruktur och många länder finansierar därför uppbyggnaden av nationella centra för att kartlägga hur sjukdomar uppstår och påverkar organismer. I programmet medverkar Per Unckel, landshövding, Stockholm, Maria Sörby, SciLifeLab, Uppsala, Peter Ehrenheim, GE Healthcare Life Science.