Med Tomas Tengby

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat dödsstraffets vara eller icke vara, lejonet Cecil och djurtransporter. Programledare: Tomas Tengby, producent Victor Friberg