Ni-reformen hatad av folket

25 min
Ni-reformen 1865 var allt annat än populär, och kol 14-metoden har skapat möjligheter och nya utmaningar för arkeologer.

För 150 år sedan bestämde dåvarande finansministern Johan August Gripenstedt att titlarna skulle läggas bort på hans departement. Gripenstedts tilltag var ett av flera i dåtidens försök att få till stånd en ni-reform, som skulle lindra svenskarnas titelsjuka, men niandet blev aldrig särskilt populärt i bredare kretsar.

– Det handlade ju om ett niande från överheten till underklasserna, ett auktoritärt ”ni”, menar språkhistorikern Viveka Adelswärd.

Men idag är niandet åter på frammarsch, påhejad av en ökande okunskap kring ”niets” auktoritära historia.

Dessutom i Vetenskapsradion Historia om arkeologernas älsklingsverktyg, kol 14-dateringar – en teknik som såg dags ljus för 75 år sedan. Idag är möjligheten att datera arkeologiska fynd med hjälp av den radioaktiva isotopen kol 14 en självklarhet, men bland många arkeologer finns en bristande förståelse för vilka fallgropar som lurar med tekniken, och som bland annat gör att nu levande fiskar tycks vara 2000 år gamla enligt kol 14-analyser. Det menar arkeologerna Gunilla Eriksson och Kerstin Lidén vid Stockholms universitet.

Programledare är Tobias Svanelid.

Programmet är en repris från den 26 februari 2015.