"Vi uppmanas att inte utreda"

29 min
Gräv inte, leta inte efter brott, låt bli gamla utredningar - så kan det låta enligt flera inbrottsutredare som Kaliber har varit i kontakt med.De kommer från olika delar av landet, men berättar samma sak:Istället för att utreda svårlösta inbrott, uppmanas poliser av sina chefer att lägga ner, och satsa på enklare brott, som snabbt ger pinnar i statistiken. Kaliber fortsätter granskningen av polisens hantering av bostadsinbrotten. Och vi åker till Storbritannien, där polisen procentuellt sett löser fyra gånger fler bostadsinbrott än i Sverige.