Accelerator vidgar vår syn på naturen

20 min
Big science, Lundamodellen. Efter åratal av förberedelser och internationellt lobbyarbete så ska nu ESS, femtonmiljarders anläggningen i Lund bli av. När den står klar 2019 ska European Spallation Source vara ett verktyg som är tillgänglig för forskare från hela Europa. Hjärtat i anläggningen blir en accelerator som producerar neutroner som sedan kan användas i en mängd olika forskningsgrenar. ESS är tänkt som en viktig del av den europeiska forskningsinfrastrukturen - där forskarlag får ansöka om tid för att få använda neutronstrålens egenskaper som gör det möjligt att se in i material och processer av de mest skiftande slag. Hundratalet nyckelpersoner och experter har rekryterats för att konkretisera planerna. Vetenskapsradions Per Helgesson har tittat närmare på projektet - vad går det ut på, vad är det bra för och hur långt har det kommit? Medverkande i programmet: Colin Carlisle, VD. Mats Lindros, chef acceleratorutvecklingen. Arno Hiess, chef neutron science. Marie Louise Ainalem, forskare, fysikalisk kemi. Andreas Jansson, acceleratorforskare.