I författaren Rabindranath Tagores fotspår

14 min
Dagen efter den svenska nationaldagen, uppmärksammar OBS en nationalklenod från Asien: författaren Rabindranath Tagore (Ra’bindra’nat Tagå’r).Tagore var den förste icke-européen som fick nobelpriset i litteratur, och med sina hundratals sånger har han blivit en del av folksjälen både i Indien och Bangladesh: han har till exempel skrivit nationalsångerna i båda de här länderna. OBS uppmärksammar att det är 150 år sedan Rabindranath Tagore föddes. Per J Andersson berättar mer om denne moderne författare som uppfattades som spirituell guru av västvärlden, men som i sitt författarskap snarare betraktade världen ur en politisk vinkel, än en andlig.

Sanskriti Express heter det fem vagnar långa tåg som det senaste året har turnerat runt Indien, med en utställning om Rabindranath Tagore, och som i helgen rullar in i hemstaden Calcutta igen. När tåget for för ett år sedan var det startskottet för firandet av Tagore-året, som inneburit kulturfestivaler i New Delhi och Dhaka, och utställningar från Nairobi till Washington. Det är 150 år sedan denne poet, dramatiker, författare, konstnär och kompositör föddes.

Inte minst tack vare sina hundratals sånger har Tagore blivit en del av folksjälen både i Indien och Bangladesh. Men om du nu inte känner till Tagore ska du inte må dåligt för det. Det gjorde inte OBS producent Pernilla Ståhl heller, när hon kom till Calcutta.

Pernilla Ståhl:
Tagore, Tagore, överallt , som en fond till alla kulturella uttryck i Calcutta, finns han, den store. Poeten, humanisten och författaren, nobelpristagaren Tagore. Ny i stan - och lite dumdristig - frågar jag några personer i Calcuttas kultursväng; är Tagore relevant idag? Jag bemöts av - tystnad. De förstod överhuvudtaget inte frågan.

Så, det är bara att gå till en av Calcuttas många välsorterade boklådor. Jag köper The Home and the World, som kom ut 1916, börjar läsa och fångas av berättelsen om Bimala och hennes frigörelse.

Det är ett drama som helt, med något litet undantag, utspelar sig i ett stort lantgods på den bengaliska landsbygden under början av 1900-talet. Utanför huset har oroligheter brutit efter att engelsmännen ville dela Bengalen i en muslimsk och en hinduisk del.

Bimala, som blivit bortgift med Nikhilesh, en rik man med progressiva idéer, iakttar som traditionen bjuder Purdah, det vill säga hon lever i avskildhet från främmande män, i en egen kvinnodel av huset. Men Nikhilesh vill att hon ska bli modern, han anställer en engelsk guvernant och får den motvilliga Bimala att träda över gränsen, in i den del av huset där Niklhilesh tar emot sina vänner. Nikhilesh låter henne träffa Sandip, en barndomskamrat till Nikhilesh, som nu är en brinnande revolutionär, med mycket höga tankar om sig själv. En dåtida salongskommunist.

Nikhilesh vill att Bimala ska bli modern, Sandip sätter henne på piedestal och ser henne som en symbol för nationen. Men Bimala som släppts ur sin bur bestämmer själv vart hon ska flyga. 

Dagens OBS är en återutsändning från den 5 maj 2011.