Det samiska skelettet som fått en identitet, del 1 av 2

20 min
På muséer och universitet på olika håll i Sverige finns kranier och skelett av samer bevarade. De allra flesta är från okända personer som grävts upp ur sina gravar och avidentiferats till namnlösa objekt i forskningssamlingarna. Men Sameradions Jörgen Heikki har nu identifierat ett samiskt skelett som funnits sedan 1800-talet i de anatomiska samlingarna vid Uppsala universitet. I dagens program får vi följa hans sökande efter den samiske mannens identitet och liv. Det är en mörk och tragisk historia som de efterlevande kanske inte ens vill bli påminda om. Programmet är det första av två om samiska kvarlevor i vetenskapliga samlingar.