VISIONER OCH VERKLIGHET

48 min
Den 4 juni bildar Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige en ny kyrka efter år av diskussioner och förberedelser. 900 frikyrkoförsamlingar ska nu samsas under samma tak och kartan över frikyrkosverige ritas om, liksom förhållandet till den kyrka man en gång lösgjorde sig ifrån - Svenska Kyrkan.

Visionerna är många, men sammanslagningen är också ett resultat av en bister verklighet. Samfunden tappar allt fler medlemmar och få nya kommer till. Vilken sorts kyrka man ska vara för att överleva? Kan ett starkt ledarskap krocka med den demokratiska frikyrkokulturen som betonat självständighet och medbestämmande och finns det risker med att vara en öppen kyrka med högt i tak? Samtal med Karin Wiborn från Baptissamfundet och Anders Melbourn , chefredaktör på Sändaren. Reportage om debatten kring sammanslagningen av frilansjournalisten David Berjlund.

De senaste åren har anmälningarna mot sexuella övergrepp och försök till hedersmord ökat lavinartat på Västbanken och i Gaza. För att komma till bukt med problemet formulerade den palestinska myndigheten i början av året en handlingsplan som föreslår bättre skydd, starkare lagar och fler förebyggande åtgärder. Men också religionen ska användas i kampen mot våldet. Såväl kristna som muslimska ledare uppmanas att ta upp problemet i kyrkor och i moskéer. Frilansjournalisten Anna Jonasson har besökt det första palestinska kvinnohärbärget på Västbanken, Mehwar Centre.

Robin Olin, Sveriges Radion ungkorrespondent berättar om hopp och tro i vulkanens skugga efter det senaste utbrottet på Island.

Religiösa ledare, bland dem biskopen i Lund Ante Jackelén, var i veckan inbjuden till Bryssel.  Sveriges Radios Brysselkorrespondent Jens Möller berättar om mötet och frågar biskopen hur hon kände att bli placerad bakom alla männen på gruppfotot från mötet.

Programledare: Tithi Hahn

Producent: Åsa Furuhagen