Processionsvägar och radartraktorer – nya spadtag i svensk forntid

24 min
Vid Gamla Uppsala, Svearnas främsta kultplats under vendeltid och vikingatid, pågår nu flera stora arkeologiska undersökningar. Vetenskapsradion Historia besöker platsen för att bland annat granska det unika fyndet av en 400 meter lång stenrad. - Det här fyndet, som kan ha markerat en processionsväg, ger en helt ny bild av Gamla Uppsala, menar arkeologen Jonas Wikborg. Vetenskapsradion Historia reser också till vikingastaden Birka för att ta reda på hur nya teknologier kan revolutionera arkeologin vid ett av Sveriges världsarv. Med hjälp av markradar och magnetometer kartlägger nu arkeologer vid Ludwig Boltzmann-institutet enorma områden på Björkö för att skapa en helhetsbild av vikingarnas Birka. - 1990-talets grävningar kartlade bara en halv procent av vikingastaden under sex år, medan vi kan scanna av 40 hektar på tre veckor, berättar geofysikern Immo Trinks. Programledare är Tobias Svanelid.