Katastrof om fosforn tar slut

20 min
Följ med den svenska fosforn på en resa från en gruva i Finland till en svensk åker, genom våra magar och toaletter och vidare till ett reningsverk. Men vad händer med fosforn sen? Hör bland annat bönder, politiker och forskare ge sin syn på den stundande bristen på fosfor och hur vi ska kunna återanvända det livsviktiga ämnet i framtiden. Näringsämnet fosfor som är livsviktig för allt jordbruk kommer förr eller senare ta slut i gruvorna världen över. En kommande brist på mineralbunden fosfor gör att priset på mineralgödsel och därefter priset på mat skjuter i höjden. Nya uppskattningar från forskare tyder på att detta kan ske redan om 60 år. Men går det att undvika en katastrof och sätta fosforn i kretslopp? Stora delar av fosforn från gruvor hamnar idag till slut i vatten och hav, vilket skapar svåra miljökonsekvenser och kan ses som ett slöseri på en värdefull resurs. Men en global fosforkris kommer i första hand drabba bönder i u-länderna som efter att ha blivit beroende av mineralgödsel inte längre kommer ha råd att producera mat. Det kan i sin tur leda till matkravaller, politisk instabilitet och krig, vilket drabbar hela världen. Sverige är det enda landet som har ett tydligt politiskt mål att återföra fosforn från våra avlopp tillbaka till jordbruket. Men motståndet är stort till att sprida avloppsslam i jordbruket, som idag är det enda realistiska och ekonomiskt gångbara alternativet till att sätta fosforn i kretslopp. I programmet möter vi Arno Rosemarin, som är senior research fellow på Sei, vatten- och sanitetsforskare, somstuderat näringsämnet fosfor sedan 70-talet. Men motståndet är stort till att sprida avloppsslam i jordbruket eftersom miljörörelsen befarar konsekvenser för hälsa och miljö. Men enligt utredningar gjorda av Naturvårdsverket är kontrollerad slamspridning idag det enda realistiska och ekonomiskt gångbara alternativet till att sätta fosforn i kretslopp. I radioprogrammet Klotet på onsdag handlar det om risken för en övergödningsbomb när stockholmarnas avföring läggs i meterhöga slamhögar vid norrländska gruvor.