Riyadh Al-Baldawi

4:33 min
Riyadh Al-Baldawi är psykiater och psykoterapeut . Han kom till Sverige som flykting från Irak för 25 år sedan. Han fick sin läkarutbildning i Ryssland och arbetade en period i England. Han är engagerad i frågor som gäller migration och psykosocial hälsa.Han var med och startade riksförbundet Simon, Sveriges Invandrare mot narkotika. Nu är Riyadh El-Baldawi chef för Orienthälsan i Stockholm, ett multietniskt och multidisciplinärt center för arbete med individer och familjer med olika etnisk bakgrund. Han är också föreläsare och driver kurser kring migration, anpassning och integration.Han njuter av klassisk musik, tennis och resor.