Framåt för solbränslet

20 min
Den svenska forskningen om solbränsle har fått stöd från energimyndigheten, och utvecklingen går framåt. Nu finns en molekyl som kan skapa bränsle från vatten med solljusets hjälp. I flera sekunder. (Repris från 27 april)

I ett konsortium med svenska forskare i Uppsala, Lund och Stockholm utvecklas teknik för att skapa bränsle genom konstgjord fotosyntes, med hjälp av syntetiska molekyler. Forskningen har fått stöd från energimyndigheten och Sverige är ett land som ligger i framkant. Utvecklingen av molekyler som klarar av att spjälka vatten till syre och väte går framåt och på Ångströmlaboratoriet testar professor Leif Hammarström och hans kollegor att lösgöra vätgas ur vatten.

Bränsle från solen behövs för att täcka mänsklighetens energibehov. Idag använder vi bränsle, inte elektricitet, till ungefär åttio procent av den energi som utnyttjas. Solbränsle är ett förnybart alternativ till fossila bränslen.

I programmet medverkar Leif Hammarström, professor fysikalisk kemi vid Uppsala universitet.

Programmet är en repris och sändes första gången den 27 april 2015.