Att skriva om kriget

44 min
Det har gått 70 år sedan andra världskrigets slut. Hur är det att skriva om kriget? Hör fyra författare med egna erfarenheter av att skildra kriget. Och inte minst tiden före och efter krigsåren.

Programledare Anneli Dufva bjudit in fyra författare som alla har skrivit romaner som förhåller sig till kriget - hur har de valt historierna och varför just de? Romanerna kan skildra krigsåren, men också tiden före och efter, oftast en bit från slagfälten. Vad hoppas författarna kunna förmedla med sina berättelser?

Steve Sem-Sandbergs De utvalda och De fattiga i Łódź, Lotta Lundbergs Skynda, kom och se och Timme noll, Ola Larsmos Förrädare och En glänta i skogen och Astrid Seebergers nyutgivna Nästa år i Berlin - alla är romaner där konsekvensen av nazismen och andra världskriget träder fram i sin fasansfulla tydlighet, om än på vitt skilda sätt. 

De verk som rekommenderas i slutet av programmet
Lotta Lundberg: Vibeke Olsson ”Ulrike och kriget”
Steve Sem-Sandberg: Imre Kertesz ”Mannen utan öde”,
Astrid Seeberger: ”En kvinna i Berlin”, anonym författare
Ola Larsmo: Ann-Marie Ljungbergs ”Mörker stanna hos mig”, samt filmdramatiseringen av Wannsee-konferensen.
Programledare Anneli Dufva nämnde Astrid Lindgrens krigsdagböcker.