Verklighetens bok håller på att skrivas om

20 min
Nittiofem procent av all materia är osynlig. Partiklar kan vara överallt samtidigt. Allt sker av en slump. Vetandets värld i dag närmar sig kvantmekanikens och partikelfysikens gåtor utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv med hjälp av tre filosofer. Hur ska vi förstå begrepp som mörk materia, mörk energi, sannolikhetsfält och partikeldualism? Forskarna menar att vi är på väg mot ett paradigmskifte där vi måste skriva om verklighetens bok helt och hållet.- Ja, jag tror att vi är nära ett paradigmskifte, säger filosofen Karl-Erik Edris.- Vår världsbild måste bli helt annorlunda, säger filosofen Kaj Börge Hansen som är docent i teoretisk filosofi med logik, matematik och grunden för fysiken som huvudsakliga forskningsområden. Kaj Börge Hansens doktorsavhandling rör just grunderna för kvantmekaniken där han presenterar helt nya idéer om verkligheten och kvantmekaniken. Bland annat menar Kaj Börge Hansen tid och rum visserligen existerar, men att de är underordnade entiteter till någonting större, nämligen funktioner. - Teorierna om mörk materia och mörk energi antyder också att det är någonting bristfälligt i standardmodellen, säger filosofiprofessor Lars-Göran Johansson. Vi måste byta grundläggande föreställningar om vad som finns och vilka begrepp vi ska ha. Detta är andra delen av två om det senaste inom partikelfysiken. Det första programmet hittar du här: