Programmering på skolschemat

19 min
Intresset för lära ut programmering i grundskolan ökar. I höst startar ett pilotprojekt med programmering på schemat i flera grundskolor i Stockholm, och i andra länder har man gått ännu längre.

Programmeringen är en central del i samhället. Både i näringslivet, i offentlig sektor och i många av våra fritidsprojekt.

Det är viktigt att alla har en bild av vad det innebär att maskiner programmeras till att i viss utsträckning styra våra liv – något som redan håller på att hända, menar Björn Regnell, professor i programvarusystem vid Lunds tekniska högskola.

– Vi har ju tänkt ut vad i svenska, samhällskunskap, matematik och fysik som är de grundläggande kunskaperna för att man ska förstå samhället. Och där hävdar jag bestämt att programmering borde ingå, säger han.

– Då behöver man kunna koda. Inte för att man ska bli professionell programmerare utan för att man ska kunna styra vad datorn gör, fortsätter Björn Regnell.

I Finland ska skolorna börja undervisa i programmering från 2016 då den nya läroplanen införs.

– Vi får nya läroplaner i Finland ungefär var tionde år och många hävdade att om vi hade väntat tio till år hade vi varit väldigt sent ute. Och det förangicks av vad som händer ibland annat USA där trenden är att alla bör lära sig grunderna i programmering, säger Linda Manilla, som deltagit i en av expertgrupperna som arbetat med den nya läroplanen.

Det finns också förhoppningar om att med programmering på schemat ska det startas nya små företag i Finland.

–  Med IT-kunskapen och programmeringskunnandet kommer möjligheten att driva sitt eget lilla företag. Man behöver ju egentligen inget mer än en dator för att kunna starta sitt eget företag. Det har också varit ett viktigt argument.

Många som förespråkar programmering i skolan är oroliga för att Sverige ska halka efter i den internationella utvecklingen.

–  Det händer väldigt lite på den här fronten i skolan. På nationell nivå sker väldigt och det är ett problem om vi jämför med andra länder där det finns starka uttalanden att det här är framtidskunskaper, säger Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

I programmet medverkar Karin Nygårds, lärare på Sjöstadsskolan i Stockholm, Björn Regnell, professor i programvarusystem vid Lunds tekniska högskola, Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet samt Linda Manilla, forskare i datavetenskapens didaktik vid Åbo Akademi.