Vem äger mörkret?

25 min
Klotets höstpremiär handlar om ljusföroreningar. Mer och mer belysning sätts upp längs vägar, i städer och samhällen. Upplysta platser och vägar motiveras av trafiksäkerhetsskäl och för att öka känslan av säkerhet i mörka miljöer. Men belysningen påverkar vilda djur på ett sätt som vi sällan tänker på. Miljontals flyttfåglar dör vid kollisioner med stora byggnader som lyser upp natthimmelen, fladdermössens dygnsrytm störs och groddjur lockas med hjälp av ljuset till platser där de kan råka illa ut. En del länder har tagit frågan på allvar och stiftat regler kring användning av belysning. I Sverige tycks det i det närmaste vara en ickefråga, trots forskningsresultat som tyder på allvarliga konsekvenser, hur kan det vara så? Programledare Marie-Louise Kristola.