Är förortens kvinnor tillbakaträngda?

45 min
Ökad polarisering i Bangladesh. Förbjuden islamistisk grupp anses ligga bakom morden på sekulära bloggare. Sten Widmalm, statsvetare vid Uppsala Universitet berättar om bakgrund till inskänkning av minskade mänskliga rättigheter. Nyheter i korthet sammanställda av Elin Lemel. Spretig debatt om tillbakaträngda kvinnor i förorten under sommaren. Banar Sabet, Bilan Osman och Sara Delshad samtalar om vad som behöver debatteras för att stärka kvinnors rätt och vad sommarens debatt haft för konsekvenser för synen på religiöst förtryck i förorten.Krönika från SRs korrespondent Martin Jönsson i London. Samtal med författaren Carina Bergfeldt om människorna i hennes bok, Sju dagar kvar att leva och om dödsstraffet i USA. Vad är alevism? Nytt religiöst samfund i Sverige för en religion med rötter i Turkiet. Var går gränserna mellan kultur, religion och politik? Samtal med Ingmar Karlsson,Turkietkännare.