Nyheter från Vetenskapsradion

5:00 min
Fältkrassingen växer vilt i Sverige och är en växt som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet försöker förädla till en oljeväxt som kan odlas kommersiellt. Det finns förhoppningar om att DNA-analyser i framtiden kan avslöja mer om de 36 000 år gamla grottmålningarna med handavtryck i Chauvetgrottan, men utan att förstöra avtrycken. Flera olika metoder behövs för att bättre än idag kunna bestämma färgen på dinosaurier och andra utdöda djur.