Ansvarsfull, mogen eller bara en fantasilös pedant: Vad är en vuxen?

39 min
Är det mängden ansvar man axlar som avgör hur vuxen man är, eller är man vuxen när man är vad andra förväntar sig av en att vara?

Under ungdomsåren tilltar oftast en insikt om att man måste ta ansvar för sin egen person. Så småningom måste man kanske rentav måste börja ansvara för andra, till exempel sina eventuella barn eller åldrande föräldrar. Är det mängden ansvar man axlar som avgör hur vuxen man är, eller är man vuxen när man är vad andra förväntar sig av en att vara? Detta diskuterar två just myndiga gymnasister, Joy Mbatha och Lo Owman Foster, med filosofiska praktikern Tulsa Jansson, 44 år och författaren Sigrid Combüchen, 71 år. Programledare är Lars Mogensen, 50, producent Thomas Lunderquist, 44.

Författaren Sigrid Combüchen, 71, filosofiska praktikern Tulsa Jansson, 44 och nyss myndiga gymnasisterna Joy Mbatha och Lo Owman Foster funderar på vad en vuxen är för varelse, under ledning av Lars Mogensen, 50.